Hotline :   0963.178.999 - 02292 240 555

Phòng sinh hoạt cho trẻ

1. Phòng học của trẻ 2 tuổi khối Spring


2. Phòng học của trẻ 3 tuổi - khối  Summer


3. Phòng học của trẻ 4 tuổi - Khối Autumn
 
4. Phòng học của trẻ 5 tuổi - Khối Winter
Trần Bùi (Tổng hợp)
anh-truong

Ảnh trường

Đăng ngày:
Ảnh tư liệu trường mầm non Mai Thế Hệ (maithehe.edu.vn)
CHI TIẾT
phong-sinh-hoat-cho-tre

Phòng sinh hoạt cho trẻ

Đăng ngày:
Phòng sinh hoạt cho trẻ (maithehe.edu.vn)
CHI TIẾT